Monday, 16 April 2018

Lawang Ati


Cipt : Raden Husin Albana

Ngembara ning angenku
Tansah eling marangb sliramu
Senadyan wis tak coba
Nglalekake jenengmu

Wednesday, 11 April 2018

Lewung


Cipt : Tokek

Dadi lewung atiku
Nalikane sepisan ketemu
Wong bagus gantilaku
Nggoda ati rinten siang dalu

Mijil Kethoprak Pangeran


Cipt : Arif CJDW

Duh Biyung mban
Wayah apa iki

Rembulan wis ngayom
Ing gegana

Caping - Caping (Langgam)


Cipt  : NN

Caping... caping... caping capinge
Pancen nyata si caping paedahe
Para tani makarya ing tengah sawah
Nggaru, luku macul sarta nandur